betonbrug-1-vis-02

Ontwerp bruggen Kanaalpark ‘s-Hertogenbosch gereed

In nauwe samenwerking met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en aannemingscombinatie WillemsUnie is het ontwerp van Blue Hand voor de bruggen Kanaalpark gereed gekomen. De ontwerpers en ingenieurs van Blue Hand werken nu verder aan de detaillering van het ontwerp zodat over enkele maanden de eerste palen van de 11 bruggen kunnen worden geslagen.

Het Kanaalpark is een langgerekt park naast de nu in aanbouw zijnde Zuid-Willemsvaart. Het biedt aan de oostzijde van dit nieuwe kanaal de inwoners van Rosmalen een aantrekkelijk groen recreatie en natuurgebied. De verschillende typen bruggen zullen de oorspronkelijke wegen- en padenstructuur ondersteunen en extra verbindingen verzorgen. De bruggen worden zowel in beton als in staal uitgevoerd en zijn ontworpen op duurzaamheid en reductie van onderhoud. Alle bruggen zullen zijn voorzien van een uniek en herkenbaar gelaagd houten leuningwerk. Zo wordt één familie aan bruggen geïntroduceerd welke aansluiten op de identiteit van het nieuw aan te leggen Kanaalpark.