balans

Effecten Aanbestedingswet

Gaat prijs nog steeds voor kwaliteit?
Deelbevinding 2 van de Kwink Groep aangaande Innovatie en Duurzaamheid uit rapport ‘Effecten van de Aanbestedingswet 2012‘ schetst het volgende speelveld:

“Binnen EMVI worden ‘innovatie’ en ‘duurzaamheid’ relatief weinig, en niet vaker dan in 2009, gehanteerd als beoordelingscriteria.
Bovendien is het gewicht dat wordt toegekend aan het criterium ‘prijs’ bij de beoordeling op EMVI toegenomen.
Als in 2014 EMVI is toegepast, is bij minder dan 15% van de aanbestedingen ‘duurzaamheid’ als criterium gehanteerd. En bij minder dan 5% is ‘innovatie’ een criterium. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan 2009.
Bij EMVI werd in 2014 bij 43% van de aanbestedingen ‘prijs’ voor meer dan 50% meegewogen bij het bepalen van de eindscore. In 2009 werd bij 27% van de aanbestedingen prijs voor meer dan 50% meegewogen.”

Naar mijn mening nog veel ruimte voor verbetering :).

Ik ben benieuwd of het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 voldoende waarborgen bevat om de balans tussen prijs en kwaliteit in de toekomst te herstellen.

Montage LV-brug Schieveste 12

Stalen dek basculebrug Schiedam geplaatst

Het stalen dek van de basculebrug van de Langzaamverkeersbrug Schieveste te Schiedam is vandaag geplaats. De complimenten voor Dura Vermeer  en Hillebrand !

Blue Hand heeft voor Dura Vermeer de complexe betonnen kelder en aanbrug ontworpen en gedetailleerd. Ism met Hillebrand (verantwoordelijk voor het staalwerk) is het totale ontwerp tot het kleinste detail in 3D uitgewerkt.