KP1

Bruggen Kanaalpark ‘s-Hertogenbosch 6 maanden na plaatsing

In nauwe samenwerking met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, GMB Civiel en VolkerInfra (aannemingscombinatie WillemsUnie) is het ontwerp van Blue Hand voor de bruggen Kanaalpark gerealiseerd.

Na 6 maanden zijn we teruggegaan om de bruggen in hun natuurlijke omgeving en in gebruik te aanschouwen.

Het Kanaalpark is een langgerekt park naast de het onlangs opgeleverde Maximakanaal. Het biedt aan de oostzijde van dit nieuwe kanaal de inwoners van Rosmalen een aantrekkelijk groen recreatie en natuurgebied. De verschillende typen bruggen sluiten de oorspronkelijke wegen- en padenstructuur aan op het park. De bruggen zijn zowel in beton als in staal uitgevoerd en zijn ontworpen op duurzaamheid en reductie van onderhoud. Alle bruggen zijn voorzien van een uniek en herkenbaar gelaagd houten leuningwerk.

Zoals jullie in deze foto gallerij kunnen zien sluit materialisatie en kleurgebruik uitstekend aan op het park. Het ontwerp geeft een duidelijke signatuur aan het reeds druk in gebruik zijnde Kanaalpark; markant, ingetogen en onderhoudsarm.