sdr

Beweegbare Grote Wijnbrug in hart van Rotterdam krijgt gestalte conform UAV-gc contract

Na een flinke inspanning van Maas en Hollandia Infra is de stalen bovenbouw op de betonnen onderbouw van de beweegbare brug ‘Grote Wijnbrug’ geplaatst.

Conform planning is deze beweegbare brug opengesteld voor bouwverkeer ten behoeve van de vele hoogbouw projecten in de directe omgeving.

Blue Hand is verantwoordelijk voor de integrale ontwerpleiding en voor het ontwerp en engineering van al het betonwerk. Gezien de vele onverwachte situaties in de ondergrond is dit een flinke uitdaging geweest. Door goed samen te werken met de Gemeente Rotterdam in dit UAVgc-werk heeft de brug – ondanks alle onverwachte omstandigheden – al een groot deel van haar gestalte gekregen.

De komende periode wordt onder andere het metselwerk en het bewegingsmechanisme in de kelder aangebracht en uitvoerig getest. Daarna is Rotterdam weer een mooie beweegbare brug in het centrum rijker en is de buurt weer goed ontsloten voor het verkeer.

kenaupark - kopie

Werkzaamheden herinrichting Kenaupark Haarlem gestart

Na een intensieve voorbereiding van UAV-gc project Herinrichting Kinderhuisvest Kenaupark Haarlem is afgelopen maandag gestart met de uitvoering van Fase 1 Kenaupark. Kwaliteit van planvorming en ontwerp maakten de start ruim een maand eerder dan conform contract vereist mogelijk. Een mooie prestatie gelet op de ontwerpuitdagingen (onverwacht benodigd riool herontwerp) en stringente eisen aangaande milieu, archeologie en behoud van monumentale bomen van dit historische door Jan David Zocher ontworpen Rijksmonument.

Met veel plezier werkt Blue Hand doeltreffend samen met haar opdrachtgever Kroeze Infra  en betrokken experts van Inter Tender Consult en Agel Adviseurs  in ontwerp,  planvorming, omgevingsmanagement en integrale projectbeheersing om de doelstellingen van dit UAV-gc project voortvarend te behalen.

ontwerp Grote wijnbrug

Werkzaamheden vervanging beweegbare brug te Rotterdam

Na diverse aanpassingen en maatregelen vanwege onverwachte obstakels in de ondergrond ter plaatse van de ‘Grote Wijnbrug’ in hartje Rotterdam is opnieuw begonnen met het sluiten van de tijdelijke bouwkuip ten behoeve van de vervanging van deze beweegbare brug te Rotterdam.

De onverwachte ondergrondse situatie (oude verdiept aangebrachte stempelvloer en eeuwenoude gemetselde gewichtsmuur constructies diep in beider aanlandingen) leidt daarnaast tot een aanpassing in ontwerp en uitvoeringswijze.

Met veel plezier werkt Blue Hand samen met Aannemingsbedrijf Maas, Hollandia Infra en de Gemeente Rotterdam om de diverse wijzigingen te vertalen in een aangepast integraal ontwerp in dit UAV-gc Design & Construct project.