SCIA N242 Tunnel Nes

Herontwerp tunnel onder N242 gereed

Na het herontwerp van een tweetal bruggen, een viaduct en een tweetal duikers is met het gereed komen van het herontwerp van de fiets- & voetgangerstunnel onder de N242 te Schagen de ontwerpfase voor Blue Hand afgesloten. In nauwe samenspraak met Boskalis en MNO zijn diverse constructieve wijzigingen, vereenvoudigingen en optimalisaties doorgevoerd.

Met de genomen maatregelen ontstaat een duurzamer, toekomstvaster en onderhoudsarmer ontwerp. De voordelen blijven daarmee niet beperkt tot de bouwfase (aannemer), maar zullen ook terugkeren in verlaging van onderhoudskosten door eliminatie van onderhoudsgevoelige oplossingen voor de Provincie Noord Holland. Zo is het ontwerp van de tunnel volledig onafhankelijk van de wegindeling van de N242 op het tunneldek door één aaneengesloten gesloten tunnelcompartiment van wel 60 meter te realiseren.

Bij een verwachte gebruiksduur van 100 jaar hechten wij er als ontwerp- en ingenieursbureau aan dat verbredingen dan wel wijzigingen in wegindeling zowel door de Provincie Noord Holland als de gemeente Schagen de komende decennia onvoorwaardelijk zijn door te voeren. Daarmee dragen we zorg voor een toekomstvast en vrijwel onderhoudsvrij ontwerp.

betonstorten

Eerste stort landhoofd N242 WestTangend

Na diverse laatste lokale optimalisaties in wapening is vandaag het eerste landhoofd van Kunstwerk 1 van project N242 WestTangend door MNO Vervat gestort.

Een mooie mijlpaal na maandenlange voorbereiding en intensieve samenwerking tussen staalleverancier Van Diepstraten, bekistingproducent Dijkhor, prefab leverancier Spanbeton, aannemer MNO Vervat en ingenieursbureau Blue Hand.

De complexe vorm heeft wederom aangetoond dat het werken in 3D tekenpakket Revit grote voordelen heeft. Visualisatie, maatvoering en probleemoplossing gaan hand in hand.

Lees meer