sdr

Beweegbare Grote Wijnbrug in hart van Rotterdam krijgt gestalte conform UAV-gc contract

Na een flinke inspanning van Maas en Hollandia Infra is de stalen bovenbouw op de betonnen onderbouw van de beweegbare brug ‘Grote Wijnbrug’ geplaatst.

Conform planning is deze beweegbare brug opengesteld voor bouwverkeer ten behoeve van de vele hoogbouw projecten in de directe omgeving.

Blue Hand is verantwoordelijk voor de integrale ontwerpleiding en voor het ontwerp en engineering van al het betonwerk. Gezien de vele onverwachte situaties in de ondergrond is dit een flinke uitdaging geweest. Door goed samen te werken met de Gemeente Rotterdam in dit UAVgc-werk heeft de brug – ondanks alle onverwachte omstandigheden – al een groot deel van haar gestalte gekregen.

De komende periode wordt onder andere het metselwerk en het bewegingsmechanisme in de kelder aangebracht en uitvoerig getest. Daarna is Rotterdam weer een mooie beweegbare brug in het centrum rijker en is de buurt weer goed ontsloten voor het verkeer.

kenaupark - kopie

Werkzaamheden herinrichting Kenaupark Haarlem gestart

Na een intensieve voorbereiding van UAV-gc project Herinrichting Kinderhuisvest Kenaupark Haarlem is afgelopen maandag gestart met de uitvoering van Fase 1 Kenaupark. Kwaliteit van planvorming en ontwerp maakten de start ruim een maand eerder dan conform contract vereist mogelijk. Een mooie prestatie gelet op de ontwerpuitdagingen (onverwacht benodigd riool herontwerp) en stringente eisen aangaande milieu, archeologie en behoud van monumentale bomen van dit historische door Jan David Zocher ontworpen Rijksmonument.

Met veel plezier werkt Blue Hand doeltreffend samen met haar opdrachtgever Kroeze Infra  en betrokken experts van Inter Tender Consult en Agel Adviseurs  in ontwerp,  planvorming, omgevingsmanagement en integrale projectbeheersing om de doelstellingen van dit UAV-gc project voortvarend te behalen.

ontwerp Grote wijnbrug

Werkzaamheden vervanging beweegbare brug te Rotterdam

Na diverse aanpassingen en maatregelen vanwege onverwachte obstakels in de ondergrond ter plaatse van de ‘Grote Wijnbrug’ in hartje Rotterdam is opnieuw begonnen met het sluiten van de tijdelijke bouwkuip ten behoeve van de vervanging van deze beweegbare brug te Rotterdam.

De onverwachte ondergrondse situatie (oude verdiept aangebrachte stempelvloer en eeuwenoude gemetselde gewichtsmuur constructies diep in beider aanlandingen) leidt daarnaast tot een aanpassing in ontwerp en uitvoeringswijze.

Met veel plezier werkt Blue Hand samen met Aannemingsbedrijf Maas, Hollandia Infra en de Gemeente Rotterdam om de diverse wijzigingen te vertalen in een aangepast integraal ontwerp in dit UAV-gc Design & Construct project.

KP1

Bruggen Kanaalpark ‘s-Hertogenbosch 6 maanden na plaatsing

In nauwe samenwerking met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, GMB Civiel en VolkerInfra (aannemingscombinatie WillemsUnie) is het ontwerp van Blue Hand voor de bruggen Kanaalpark gerealiseerd.

Na 6 maanden zijn we teruggegaan om de bruggen in hun natuurlijke omgeving en in gebruik te aanschouwen.

Het Kanaalpark is een langgerekt park naast de het onlangs opgeleverde Maximakanaal. Het biedt aan de oostzijde van dit nieuwe kanaal de inwoners van Rosmalen een aantrekkelijk groen recreatie en natuurgebied. De verschillende typen bruggen sluiten de oorspronkelijke wegen- en padenstructuur aan op het park. De bruggen zijn zowel in beton als in staal uitgevoerd en zijn ontworpen op duurzaamheid en reductie van onderhoud. Alle bruggen zijn voorzien van een uniek en herkenbaar gelaagd houten leuningwerk.

Zoals jullie in deze foto gallerij kunnen zien sluit materialisatie en kleurgebruik uitstekend aan op het park. Het ontwerp geeft een duidelijke signatuur aan het reeds druk in gebruik zijnde Kanaalpark; markant, ingetogen en onderhoudsarm.

balans

Effecten Aanbestedingswet

Gaat prijs nog steeds voor kwaliteit?
Deelbevinding 2 van de Kwink Groep aangaande Innovatie en Duurzaamheid uit rapport ‘Effecten van de Aanbestedingswet 2012‘ schetst het volgende speelveld:

“Binnen EMVI worden ‘innovatie’ en ‘duurzaamheid’ relatief weinig, en niet vaker dan in 2009, gehanteerd als beoordelingscriteria.
Bovendien is het gewicht dat wordt toegekend aan het criterium ‘prijs’ bij de beoordeling op EMVI toegenomen.
Als in 2014 EMVI is toegepast, is bij minder dan 15% van de aanbestedingen ‘duurzaamheid’ als criterium gehanteerd. En bij minder dan 5% is ‘innovatie’ een criterium. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan 2009.
Bij EMVI werd in 2014 bij 43% van de aanbestedingen ‘prijs’ voor meer dan 50% meegewogen bij het bepalen van de eindscore. In 2009 werd bij 27% van de aanbestedingen prijs voor meer dan 50% meegewogen.”

Naar mijn mening nog veel ruimte voor verbetering :).

Ik ben benieuwd of het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 voldoende waarborgen bevat om de balans tussen prijs en kwaliteit in de toekomst te herstellen.

Montage LV-brug Schieveste 12

Stalen dek basculebrug Schiedam geplaatst

Het stalen dek van de basculebrug van de Langzaamverkeersbrug Schieveste te Schiedam is vandaag geplaats. De complimenten voor Dura Vermeer  en Hillebrand !

Blue Hand heeft voor Dura Vermeer de complexe betonnen kelder en aanbrug ontworpen en gedetailleerd. Ism met Hillebrand (verantwoordelijk voor het staalwerk) is het totale ontwerp tot het kleinste detail in 3D uitgewerkt.

 

LV-Brug Schieveste - wap kelder

Aanleg basculebrug Schiedam

De werkzaamheden aan de basculekelder van de Langzaamverkeersbrug Schieveste te Schiedam vorderen gestaag. Dura Vermeer  heeft gedurende de bouwvak doorgewerkt om de basculekelder tijdig in gereedheid te hebben voor de plaatsing van het val. Parallel aan de productie op locatie wordt op de werf van Hillebrand het stalen val geproduceerd.

Blue Hand heeft de complexe geometrie volledig ism Hillebrand in 3D uitgewerkt. Zelfs de wapening is volledig in 3D uitgewerkt om het productieproces maximaal te faciliteren. Prefab is ook volledig in 3D uitgewerkt en dankzij goede werkvoorbereiding is de aanbrug in slechts twee productiedagen verdeeld over 2 bouwfasen gerealiseerd.

Building Information Management (BIM) is noodzakelijk gebleken voor een goede afstemming tussen de diverse disciplines. Vanuit één integraal model is de engineering uitgevoerd en zijn leveranciers aangestuurd. Vanuit model zijn ook animaties van het bewegingswerk uitgevoerd en visualisaties vertrekt ten behoeve van omgevingsvergunning aanvragen. Blue Hand onderscheid zich graag in de markt met haar multidisciplinaire aanpak en betrokkenheid gedurende alle ontwerp en realisatie fasen.

Vltpldrpln01b

Aanleg fietsviaduct Vlietpolderplein

Met het plaatsen van geprefabriceerde dunwandige betonschillen is met minimale overlast voor de weggebruiker de eerste stap gemaakt voor de realisatie van de zwevende fietsrotonde boven het Vlietpolderplein.

De geprefabriceerde schillen zijn voorzien van voorzieningen om zowel de tuibalken als de in het werk aan te brengen voorspanning eenvoudig op locatie te realiseren. Door continue metingen wordt de positie van de schillen van het nieuwe dek nauwkeurig bewaakt en indien nodig aangepast om  te compenseren voor de diverse bouwbelastingen en doorbuigingen van de hulpconstructies.

Eind dit jaar zal het viaduct gereed zijn. Een mooi voorbeeld van intensief samenwerken tussen alle bij de engineering betrokken partijen (LukassenBrokking, Van Der Made en Blue Hand) om het de aannemer Van der Made mogelijk te maken om met minimale overlast in een korte doorlooptijd een complex kunstwerk te realiseren.

vb waptek

Vacture technisch tekenaar en 3D modelleur

Blue Hand is vanwege groei in onze activiteiten op zoek naar uitbreiding van ons kleine slagvaardige team.

Ben je een technisch tekenaar en 3D Revit modelleur die onlangs zijn HBO studie heeft afgerond (al dan niet met enkele jaren werkervaring)? Of ben je een ervaren allround tekenaar met veel ervaring in civiele (beton)constructies, 3D en BIM èn ben je toe aan een volgende stap met veel verantwoordelijkheden in een uitdagende omgeving?

Dan zijn wij op zoek naar jou :)

Als technisch Tekenaar en modelleur bij Blue Hand werk je veel met gewapend en voorgespannen beton en staal. Je werkt vanuit Culemborg nauw samen met andere tekenaars, projectleiders en constructeurs. Collega’s omschrijven je als een (ervaren) vakman/-vrouw, communicatief sterk (ook in de Engelse taal in woord en geschrift), stressbestendig, klantgericht, kwaliteit gedreven, energiek, ondernemend en resultaatgericht.

Bij Blue Hand heb je veel inspraak, zit je dicht op de klant en werk je aan gevarieerde, bijzondere en uitdagende projecten.

Email of bel ons voor een uitgebreide functiebeschrijving en nadere informatie.

SCIA N242 Tunnel Nes

Herontwerp tunnel onder N242 gereed

Na het herontwerp van een tweetal bruggen, een viaduct en een tweetal duikers is met het gereed komen van het herontwerp van de fiets- & voetgangerstunnel onder de N242 te Schagen de ontwerpfase voor Blue Hand afgesloten. In nauwe samenspraak met Boskalis en MNO zijn diverse constructieve wijzigingen, vereenvoudigingen en optimalisaties doorgevoerd.

Met de genomen maatregelen ontstaat een duurzamer, toekomstvaster en onderhoudsarmer ontwerp. De voordelen blijven daarmee niet beperkt tot de bouwfase (aannemer), maar zullen ook terugkeren in verlaging van onderhoudskosten door eliminatie van onderhoudsgevoelige oplossingen voor de Provincie Noord Holland. Zo is het ontwerp van de tunnel volledig onafhankelijk van de wegindeling van de N242 op het tunneldek door één aaneengesloten gesloten tunnelcompartiment van wel 60 meter te realiseren.

Bij een verwachte gebruiksduur van 100 jaar hechten wij er als ontwerp- en ingenieursbureau aan dat verbredingen dan wel wijzigingen in wegindeling zowel door de Provincie Noord Holland als de gemeente Schagen de komende decennia onvoorwaardelijk zijn door te voeren. Daarmee dragen we zorg voor een toekomstvast en vrijwel onderhoudsvrij ontwerp.