BRUGGEN KANAALPARK S’HERTOGENBOSCH

Opdrachtgever

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
www.s-hertogenbosch.nl
i.s.m
WillemsUnie BV
www.willemsunie.nl

Onze opdracht

Ontwerp en engineering van stalen en betonnen bruggen

Het Voorlopig Ontwerp is in opdracht van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch uitgevoerd.
In opdracht voor de WillemsUnie worden deze elf door Blue Hand ontworpen bruggen verder uitgewerkt tot een Definitief en vervolgens Uitvoerings Ontwerp.
De bruggen zijn zowel volledig uit beton opgebouwd als voorzien van een stalen dek. Reductie van onderhoudsinspanningen en goede vervangbaarheid waren belangrijke uitgangspunten in het ontwerp.

Onze expertise

In multidisciplinair team zijn

  • ontwerp,
  • engineering en
  • projectmanagement

kennis en vaardigheden geleverd.