ENGINEERING NOODUITGANGEN METRO ROTTERDAM

Opdrachtgever

Boskalis Nederland
www. Boskalis.com /nederland

Onze opdracht

Engineering & Construct betonnen kunstwerken N241

Blue Hand heeft ten behoeve van dit E&C project het herontwerp en de volledige engineering uitgevoerd .
In nauwe samenwerking met Boskalis Nederland zijn alle kunstwerken geoptimaliseerd en aangepast conform de EuroCode regelgeving.

Inmiddels is de voorbereiding gereed en wachten we op de start van de bouwactiviteiten na grondaankopen door de Provincie NoordHolland.

Speciale aandacht verdient de nieuw aan te leggen fietstunnel onder de N241. Door eliminatie van voegovergangen, slimme bouwfasering en toepassing van ‘natte knopen’ wordt één gesloten moot van circa 60 meter in fasen gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een vrijwel volledig onderhoudsvrij gesloten tunneldeel. Dankzij intensieve samenwerking met Boskalis Nederland is door reductie van de tunneldekdikte de ligging van de tunnel wat verhoogd waardoor de totale tunnellengte kon worden gereduceerd. Een mooi resultaat dankzij goede samenwerking.

Onze expertise

In multidisciplinair team zijn

  • ontwerp en engineering
  • visualisatie
  • en projectmanagement

kennis en vaardigheden geleverd.